Perustukset ja uudisrakentaminen

Vuosien varrella olemme tehneet perustuksia mm. omakotitaloille, halleille, autotalleille ja muille ulkorakennuksille. Hirsirakentamisen lisäksi olemme tehneet omakotitaloja, autotalleja ja muita piharakennuksia myös pitkästä tavarasta.

Perustuksissa huomoitavia asioita

Perustustyypin ja perustusten rakenteen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon rakennuksen maaperä ja sen koostumus. Kantavuuden lisäksi täytyy huomioida mm. maaperän routivuus sekä varmistaa rakennuspaikan radonpitoisuus. Maa-aineksen rakeisuus vaikuttaa sekä kapillaariseen vedenliikkeeseen (maasta perustuksiin) että maan routimiseen.

Eloperäiset maalajit (turve, humus ja lieju) poistetaan rakennuspaikalta ennen töiden aloittamista. Routivien maalajien (savi, hiesu, hienohieta) katkaisevana kerroksena käytetään soraa koko rakennuspohjan alueella. Anturoiden alla käytetään normaalisti hyvin tiivistettyä soraa. Täyttömaana puolestaan käytetään karkeampaa salaojitussoraa.

Uudisrakentaminen

Oman pientalon toteuttaminen on suomalainen unelma ja sen rakentaminen herättää paljon kysymyksiä. Mistä lähteä liikkeelle? Miten toteutus etenee? Mikä on paras ratkaisu? Mitä kaikki maksaa?

Suunnittelun tärkein lähtökohta on perheen tarpeiden määrittäminen. Tarpeisiin vaikuttavat esimerkiksi perheen koko, perheen jäsenten ikäjakauma sekä odotukset ja toiveet asumiselle. Rakennuksen muoto, ulkoväritykset ja ilmansuunnat on voitu määritellä kaavassa.

Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa rakennuspaikkakunta, tontti, talomalli (koko ja muodot), talon rakenteelliset ominaisuudet, talotekniikan valinta ja varustelutaso. Avaimet käteen – vaihtoehto on usein turvallisin vaihtoehto omakotirakentamiselle, jos sinulla ei ole aikaisempaa rakentamiskokemusta.

Ota rohkeasti yhteyttä kun tarvitset uudisrakennuksellesi luotettavaa rakentajaa!

Biotalouskampuksen varastorakennus 2019-2020, pääurakoitsija.

SSYP Kiinteistöt Oy

› Lähetä soittopyyntö!


Työmaalla touhutessa emme aina valitettavasti pysty vastaamaan heti puheluihin.

Lähetä soittopyyntö niin palaamme asiaan mahdollisimman pian!

    Nimi / Yritys (*)

    Puhelinnumero (*)